Naziv Suradnici Godina
Keep Warm, Improving the performance of district heating systems in Central and Eastern Europe, br. 784966, H2020-EE-2017-CSA-PPI

FSB: Goran Krajačić (GI), Damir Dović i dr.

2018-2020
CEN standard Certified Experts EU-wide qualification and training scheme based on EPBD mandated CEN standards, HORIZON 2020-EE-2017-CSA-PPI br. 785018

FSB: Damir Dović (GI), Dražen Lončar, Vladimir Soldo, Ivan Horvat, Petar Filipović, Iva Bertović

Ostale institucije: CSTB (Francuska), ENBEE (Slovačka), REHVA (Belgija), SLR (Italija)

2017-2020
Razvoj sustava grijanja s Višenamjenskim solarnim kolektorom (VSK), IRI br. KK.01.2.1.01.0016

FSB: Damir Dović (GI), Ivan Horvat, Petar Filipović, Mladen Šercer, Miodrag Katalenić

Ostale institucije: ITRS d.o.o.

2017-2021
Inteligent Energy Europe, ERASME 'Energy audits in SME' br. IEE-11-113

FSB: Neven Duić (GI), Damir Dović i dr.

2012-2014
Adriatic IPA, Adriacold “Diffusion of Cooling and Refreshing Technologies using the Solar Energy Resource in the Adriatic Regions” br. 2°ord./0030/

FSB: Neven Duić (GI), Damir Dović i dr.

2012-2015
IPA-OIE, ''Implementation of new curricula: Increasing knowledge and information on Renewables'' br. IPA4.1.3.1.03.02.c15-SER-02

FSB: Tonko Ćurko (GI), Srećko Švaić, Damir Dović i dr.

2010-2011
Toplinski aparati i uređaji za obnovljive izvore energije-biomasa i Sunce, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, br. 120-0682094-1816 FSB: Srećko Švaić (GI), Mladen Andrassy, Ivanka Boras, Damir Dović 2007-2010
Toplinski aparati i uređaji za obnovljive izvore energije, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, br. 0120038 FSB: Srećko Švaić (GI), Mladen Andrassy, Ivanka Boras, Damir Dović 2002-2006
The MSc Programe in Sustainable Energy Engineering at University of Zagreb (FSB), MSc-SEE-FSB, 2002-2003, TEMPUS

FSB: Tonko Ćurko (GI), Srećko Švaić, Damir Dović i dr.

Ostale institucije: KTH

2002-2003
Toplinski aparati u procesnoj tehnici i termotehnici, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, br. 120021 FSB: Srećko Švaić (GI), Mladen Andrassy, Damir Dović 1996-2002
Naziv Investitori Autori Godina
Razvoj/ispitivanje toplovodnih kotlova i peći na kruto gorivo

Centrometal d.o.o.

Senko d.o.o.

Poljostroj d.o.o

Robert Bosch d.o.o.

Plamen d.o.o.

Mtech d.o.o.

FSB: Srećko Švaić (VP), Damir Dović (VP), Alan Rodić, Ivan Horvat 2000-do danas
Razvoj/ispitivanje klimakomora Pro-klima d.o.o. FSB: Damir Dović (VP), Petar Filipović, Ivan Horvat 2010-do danas
Razvoj/Ispitivanje sobnog sustava regulacije Klimaoprema d.d. FSB: Damir Dović (VP), Ivan Horvat 2018-2020
Ispitivanja, izvedbeni projekti, studije Strojarske instalacije sustava grijanja, hlađenja i ventilacije radione i hladne zone u tvrtci Vetropack Straža d.d Vetropack Straža d.d. FSB: Srećko Švaić (VP), Damir Dović (VP), Ivan Horvat, Petar Filipović 2010-2019
Toplinski aparati i uređaji za obnovljive izvore energije-biomasa i Sunce, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, br. 120-0682094-1816 FSB: Srećko Švaić (GI), Mladen Andrassy, Ivanka Boras, Damir Dović 2007-2010 2017-2020
Ispitivanje i analiza sustava ventilacije i mikroklime prostora u novoj zgradi/dvoranama HRT-a

HRT

FSB: Srećko Švaić (VP), Damir Dović

Ostale institucije: EkoVent-Info d.o.o.

2005-
Naziv Investitori Autori Godina
Revizija računalnog programa za određivanje energetskog svojstva zgrade Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

FSB: Damir Dović (VP),Ivan Horvat 2017
Razvoj i unapređenje CEN EPB normi za proračun energetskog svojstva zgrada (EN 15316 serija) Europski odbor za normizaciju(CEN)/Europska komisija

FSB: Damir Dović (VP), Ivan Horvat, Petar Filipović 2014-do danas
Algoritam za određivanje energijskih zahtjeva i učinkovitosti termotehničkih sustava u zgradama Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

FSB: Damir Dović (VP), Vladimir Soldo, Dražen Lončar, Srećko Švaić, Nenad Ferdelji, Alan Rodić, Ivan Horvat

Ostlae institucije: Knauf Insulations, Energetski institut Hrvoje Požar

2011-do danas
Revizija računalnog programa za određivanje energetskog svojstva zgrade Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

FSB: Damir Dović (VP),Ivan Horvat 2017
Razvoj/ispitivanje klimakomora Pro-klima d.o.o. FSB: Damir Dović (VP), Petar Filipović, Ivan Horvat 2010-
Razvoj/Ispitivanje sobnog sustava regulacije Klimaoprema d.d. FSB: Damir Dović (VP), Ivan Horvat 2018-2020
Naziv Organizator Mjesto, godina
Međunarodna konferencija Interklima

Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska

Fakultet za energetiku Sveučilišta u Mariboru, Slovenija

Fakultet strojarstva i arhitekture, Sveučilište u Rumeli, Turska

Fakultet za strojarstva, računalstva i elektrotehnike, Sveučilište u Mostaru, Bosna i Hercegovina

Zagreb

2023

Međunarodna konferencija Interklima

Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska

Fakultet za energetiku Sveučilišta u Mariboru, Slovenija

Zagreb

2019

Program stručnog osposobljavanja i usavršavanja osoba koje provode energetske preglede i/ili energetsko certificiranje, Modul 1, 2, usavršavanja

Fakultet strojarstva i brodogradnje - ovlaštenje MZOPUG

Zagreb

2009-2018

Termografija i izobrazba termografista

Fakultet strojarstva i brodogradnje

Zagreb

2010-2018

Program izobrazbe za auditore velikih poduzeća

Fakultet strojarstva i brodogradnje - ovlaštenje MINGO

Zagreb

2016-2018

24. međunarodni simpozij Interklima 2017

13. konferencija o termografiji

Fakultet strojarstva i brodogradnje

Fakultet za energetiku Sveučilišta u Mariboru

Zagreb

2017

Tlačna oprema

Fakultet strojarstva i brodogradnje

Zagreb

2010-2017

Mogućnosti primjene obnovljivih izvora, Obnovljivi izvori i energetska certifikacija, Klima forum

Energetika Marketing

Zagreb

2015

23. međunarodni simpozij i izložba o grijanju, hlađenju i klimatizaciji

12. konferencija o termografiji

Fakultet strojarstva i brodogradnje

Fakultet za energetiku Sveučilišta u Mariboru

Zagreb

2015

Izrada elaborata alternativnih sustava opskrbe energijom

Fakultet strojarstva i brodogradnje

Zagreb

2014-2015

Edukacijski program na području energetske učinkovitosti EUREMplus: Solarni toplovodni sustavi

Njemačko-hrvatska industrijska i trgovinska komora

Zagreb

2014-2018

Provedba izobrazbe energetskih certifikatora zgrada

Ministarstvo gospodarstva

Zagreb

2013

22. međunarodni simpozij i izložba o grijanju, hlađenju i klimatizaciji

11. konferencija o termografiji

Fakultet strojarstva i brodogradnje

Fakultet za strojarstvo Sveučilišta u Ljubljani

Zagreb

2013

Energetska certifikacija zgrada i planiranje suvremenog energetskog koncepta pri gradnji novih zgrada te pri energetskim obnovama postojećih zgrada: Potrošnja primarne energije u zgradama – primjeri

Energetski institut Hrvoje Požar

Hrvatska udruga energetskih certifikatora

Zagreb

2012

21. međunarodni simpozij i izložba o grijanju, hlađenju i klimatizaciji

10. konferencija o termografiji

Fakultet strojarstva i brodogradnje

Fakultet za strojarstvo Sveučilišta u Ljubljani

Zagreb

2011

Seminar za energetske savjetnike: Sustavi pripreme potrošne tople vode, Energija Sunca Program Ujedinjenih naroda za razvoj Zagreb

2007-2011

Primjena sunčeve energije za grijanje vode, prostora i proizvodnju električne energije

Fakultet strojarstva i brodogradnje

Hrvatska elektroprivreda

Društvo za oblikovanje održivog razvoja

Zagreb, Bjelovar, Zadar

2009-2011