Akreditacija laboratorija za toplinu i toplinske uređaje

Laboratorij za toplinu i toplinske uređaje je 2015. g. ostvario akreditaciju od strane Hrvatske akreditacijske agencije prema HRN EN ISO/IEC 17025 u području umjeravanja mjerila temperature, ispitivanja toplinskih uređaja na biomasu te ispitivanja sustava klimatizacije i mikroklime prostora. Kontinuiranim usavršavanjem naših djelatnika i poboljšanjima u akreditiranim područjima svojim korisnicima nastojimo pružiti što bolju i kvalitetniju uslugu. Politika kvalitete Laboratorija za toplinu i toplinske uređaje (LTTU) je obavljanje ispitivanja/umjeravanja predmeta ispitivanja/umjeravanja iz područja akreditacije nepristrano na način koji trajno osigurava postizanje visoke razine kvalitete usluga i cjelokupnog poslovanja. LTTU će koristiti sve svoje stručne i znanstvene potencijale u cilju stalnog razvoja sposobnosti na području svog djelovanja uz odgovorno upravljanje svim informacijama dobivenim ili nastalim tijekom provedbe laboratorijskih aktivnosti. Osoblje Laboratorija je upoznato s dokumentacijom sustava kvalitete i obvezuje se dosljedno poštovati zahtjeve sustava kvalitete s ciljem stalnog poboljšavanja kvalitete usluga.


LTTU je u normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017 prepoznao zahtjeve i prihvatio ih kao pravi put prema ostvarenju navedenih ciljeva. Realizacija politike sustava upravljanja stalna je zadaća svih djelatnika LTTU pri čemu su ciljevi politike kvalitete:

 • Postizanje potpunog zadovoljstva korisnika usluga izvršavanjem usluga ispitivanja i umjeravanja sukladno ugovorenim zahtjevima i dobroj profesionalnoj praksi. Postupci ispitivanja/umjeravanja provode se nepristrano, a pristup uslugama laboratorija nije uvjetovan veličinom ustanove kupca niti je ograničen financijskim uvjetima
 • Puni angažman djelatnika u primjeni sustava kvalitete i njegovom poboljšanju pri čemu se primjenjuje načelo da njihove plaće ovise isključivo o kvaliteti i stručnosti u obavljanju poslova, a ne o kvantiteti posla
 • Stalno poboljšanje kvalitete usluga
 • Kontinuirana izobrazba i usavršavanje svih djelatnika te motiviranje na njihov puni angažman na poboljšanju kvalitete
 • Zapošljavanje stručnog osoblja koje će imati mogućnosti i obveze stalno se razvijati i usavršavati. Osoblje laboratorija ne smije biti izloženo poslovnim, financijskim ili drugim pritiscima koji mogu negativno utjecati na nepristranost
 • Nabavka nove i kvalitetnije opreme te održavanje i zanavljanje postojeće opreme kako bi se osigurala materijalna osnova za održavanje i poboljšavanje kvalitete
 • Proširenje i održavanje laboratorijske infrastrukture
 • Sudjelovanje u međunarodnim i domaćim međulaboratorijskim ispitivanjima/mjerenjima
 • Stalno poboljšavanje sustava upravljanja kvalitetom

Trajna je obveza osoblja Laboratorija:

 • Poštivanje općih pravila struke i kvalitete ispitivanja/umjeravanja pri pružanju usluga te čuvanje povjerljivosti podataka o kupcima usluga
 • Nepristrano provođenje ispitivanja/umjeravanja sukladno akreditiranim postupcima i radnim uputama
 • Poznavanje dokumentacije sustava upravljanja te primjenjivanje politike kvalitete i postupaka sustava upravljanja u svome radu
LTTU je osposobljen prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 kao ispitni i umjereni laboratorij.

Područje akreditacije za ispitni dio:

Br. Materijali/Proizvodi Vrste ispitivanja Metoda ispitivanja
1.

Sustavi ventilacije, klimatizacije i mikroklima prostora

Ispitivanje i metode mjerenja za primopredaju HRN EN 12599:2013
1.

Toplovodni kotlovi

Ispitivanje toplovodnih kotlova na kruta goriva HRN EN 303-5:2012

Područje akreditacije za ispitni dio:

Umjeravanje u laboratoriju

Mjerna veličina / Mjerilo Mjerno područje Mjerna sposobnost* Metode umjeravanja Napomene

Temperatura / Termometri s direktnim očitanjem, s termoparovima ili otporničkim termometrima kao osjetnicima

od -30°C do +120°C 0,2°C (dubina uranjanja > 15 x D) Vlastiti postupak DAkkS DKD – R5-1:2018 Suhi kalibrator D – promjer termometra
od 0°C do +120°C 0,2°C Vlastiti postupak DAkkS DKD – R5-1:2018 Kupka sa silikonskim uljem

Umjeravanje u terenu

Mjerna veličina / Mjerilo Mjerno područje Mjerna sposobnost* Metode umjeravanja Napomene

Temperatura / Termometri s direktnim očitanjem, s termoparovima ili otporničkim termometrima kao osjetnicima

od -30°C do +120°C 0,2°C (dubina uranjanja > 15 x D) Vlastiti postupak DAkkS DKD – R5-1:2018 Suhi kalibrator D – promjer termometra
od 0°C do +120°C 0,2°C Vlastiti postupak DAkkS DKD – R5-1:2018 Kupka sa silikonskim uljem

*CMC (Calibration and Measurement Capability) je procijenjena kao proširena mjerna nesigurnost dobivena množenjem standardne nesigurnosti s faktorom pokrivanja k, koji odgovara razini povjerenja od oko 95%.Uobičajeno i ako nije drugačije navedeno, faktor k iznosi 2