Zavod za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku

Laboratorij za toplinu i toplinske uređaje

Povijest laboratorija Današnje aktivnosti LTTU-a


Povijest Laboratorija

LTTU ima korijene u Strojarskom laboratoriju osnovanom 1925. godine u okviru Tehničke visoke škole. Laboratorij je bio smješten u dvorišnoj zgradi na Rooseveltovom trgu, izgrađenoj za tu namjenu zalaganjem prof. Sorte. U periodu od 1925. do 1945. godine cjelokupni laboratorijski rad vezan za područje toplinske tehnike odvijao se u ovom laboratoriju. Nakon 1945. godine postupno dolazi do osnivanja laboratorija vezanih za tadašnje odjele Strojarsko brodograđevnog fakulteta koji su i dalje djelovali u istoj zgradi. Tako je osnovan i Laboratorij za toplinu i toplinske uređaje koji je djelovao u okviru usmjerenja termotehnika. Konstruktorskog odjela fakulteta. Godine 1966. dovršena je nova zgrada fakulteta na današnjoj lokaciji, no laboratoriji su sve do 1978. godine djelovali u zgradi na Rooseveltovom trgu. Godine 1976. započele su pripreme za preseljenje laboratorija na lokaciju fakulteta. Prostori su realizirani preuređenjem zgrade kotlovnice jug koja je prelaskom na grijanje iz toplinskih mreža prestala raditi. Preuređenje je trajalo dvije godine tako da je LTTU službeno započeo s radom u 1978. godini na cca. 250 m2 prostora. Svojom opremom i organizacijom davao je solidne osnove za znanstveno-nastavni i stručni laboratorijski rad.

Godine 1990. iseljenjem HTV-a iz istočne zgrade fakulteta, koja je još u vrijeme projektiranja fakultetskih objekata predviđena za smještaj toplinskih laboratorija, započele su pod vodstvom prof. Švaića pripreme za proširenje laboratorijskog prostora prema priznatom standardu za ovakve institucije. Novi prostori useljeni su 1996. godine i nalaze se u sjevernom dijelu objekta. Ovim proširenjem znatno su porasle mogućnosti laboratorijskog rada. 1997. g. opremljen je u izdvojenom objektu prostor pod nazivom 'Sunce' za ispitivanje solarnih toplinskih kolektora i sustava te toplovodnih kotlova, kao prvi takve namjene R. Hrvatskoj. Opremanju laboratorija najviše su pridonijeli njegovi djelatnici radeći na mnogobrojnim znanstvenim i komercijalnim projektima u suradnji s hrvatskim i stranim tvrtkama vezanim uz konstrukciju, razvoj i ispitivanja toplinskih uređaja i sustava, a iz kojih je financirana mjerna oprema i uređenje prostora laboratorija. LTTU od 2014. g. vodi prof. Dović. 2015. g. Laboratorij je osvario akreditaciju od strane Hrvatske akreditacijske agencije prema HRN EN ISO/IEC 17025 u području umjeravanja mjerila temperature, ispitivanja toplinskih uređaja na biomasu te ispitivanja sustava klimatizacije i mikroklime prostora. 2016.g. LTTU dobiva ovlaštenje za provođenje poslova ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava (ocjene sukladnosti) uređaja za grijanje prostora u statusu ovlaštenog tijela (notified body) u Nando bazi pri Europskoj komisiji.


Današnje aktivnosti LTTU-a

 1. Održavanje nastave (laboratorijskih vježbi, izrada završnih i diplomskih radova, doktorskih disertacija) u sklopu studija strojarstva, procesno – energetski smjer
 2. Provedba znanstveno-istraživačkih i stručnih projekata u području konstruiranja i ispitivanja toplinskih uređaja s naglaskom na korištenje obnovljivih izvora energije
 3. Ispitivanja/umjeravanja na ispitnim linijama u i izvan laboratorija u svrhu provjere karakteristika i razvoja proizvoda za potrebe proizvođača termotehničkih uređaja kao što su: toplovodni kotlovi na ulje, plin, biomasu; grijalice prostora, peći i štednjaci na biomasu; solarni kolektori; izmjenjivači topline; klimakomore; strujni otvori; radijatori; ventilokonvektori i dr.
 4. Idejna rješenja, funkcionalna ispitivanja i optimizacija rada sustava grijanja i klimatizacije u zgradarstvu i industriji s ciljem povećanja energetske učinkovitosti i iskorištavanja obnovljivih izvora energije
 5. Mjerenja mikroklimatskih parametara (temperatura, rel.vlažnost, brzina zraka, prašina, CO2) u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima
 6. Energetski pregledi, mjerenja i optimizacija parametra rada industrijskih postrojenja s ciljem povećanja energetske učinkovitosti
 7. Termografska mjerenja za potrebe znanstveno-istraživačkih projekata, inspekcije zgrada i industrijskih postrojenja
 8. Mapiranje temperatura u skladištima lijekova
 9. Provjera točnosti osjetnika temperature i rel. vlažnosti regulacijskih sustava
 10. Konstruiranje i ispitivanja opreme pod tlakom
 11. Izrada proračunskih procedura te tehničke regulative u području energetske certifikacije zgrada
U okviru akreditacije laboratorija prema HRN EN ISO/IEC 17025 u LTTU se obavljaju slijedeći poslovi:
 1. Ispitivanje toplovodnih kotlova na kuto gorivo
 2. Ispitivanja sustava klimatizacije i mikroklime
 3. Umjeravanje mjerila temperature
Djelatnici LTTU provode u i izvan laboratorija slijedeće stručne izobrazbe:
 • Program izobrazbe za osobe koje su ovlaštene za energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade (Modul 1 i 2, Usavršavanje)
 • Program osposobljavanja za energetske preglede velikih poduzeća
 • Izobrazbu stručnjaka u području određivanja energetskog zsvojstva zgrada
 • Izobrazbu termografista u području primjene infracrvene termografije u zgradarstvu i industriji
 • Izobrazbu iz područja opreme pod tlakom
 • Izobrazbu projektanata alternativnih sustava opskrbe energijom
 • Izobrazbu projektanata i servisera u prodručju korištenja solarnih toplinskih sustava i uređaja na biomasu