English version   
 
     NOVOSTI

  GRADNJA APARATA
  
  Srijeda 8:30-11:00 Dvorana E

     
     
     
     
     
     
     
     
 

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet strojarstva i brodogradnje

TERMOLAB

LABORATORIJ ZA TOPLINU I
TOPLINSKE UREĐAJE

LABORATORIJ ZA OBNOVLJIVE
IZVORE ENERGIJE


Adresa: Ivana Lučića 5, 10000 ZAGREB

Telefon   Tel/fax: +(385) 1 6168-146
E-mail   E-mail:
 
Home | Lokacija TERMOLAB-a | Djelatnici
Copyright © 2004 TERMOLAB